Chính sách bảo mật

slot-tructuyen.top cam kết bảo vệ thông tin quyền riêng tư của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, gửi phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

  • Địa chỉ IP
  • Loại trình duyệt
  • Ngôn ngữ
  • Thời gian truy cập

Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân như dữ liệu về truy cập và tương tác của bạn với trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, gửi thông tin giới thiệu, tổ chức các khuyến mãi hoặc cuộc thi và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và phản hồi khi bạn gửi yêu cầu hoặc phản hồi cho chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an toàn phù hợp để đảm bảo nó không bị mất, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn khi nó cần thiết để thực hiện công việc của họ.

  • Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong chính sách này trừ khi yêu cầu pháp luật cho phép hoặc yêu cầu khác.

4. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này thường xuyên. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay lập tức. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư mới nhất.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]