Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các quy định sau đây trước khi sử dụng trang web slot-tructuyen.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web slot-tructuyen.top, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở đây đến các bài viết, hình ảnh, biểu trưng, video và âm thanh, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Vui lòng không sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng những nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web slot-tructuyen.top, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và các thông tin khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ và giữ bí mật tất cả các thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

  • Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và cung cấp các dịch vụ liên quan đến trang web slot-tructuyen.top.

3. Trách nhiệm người dùng

Người dùng trang web slot-tructuyen.top bảo đảm rằng các hoạt động của họ không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào, bao gồm cả việc truy cập, sử dụng và truyền thông tin trên trang web.

  • Người dùng không được gửi hoặc phát tán các thông tin vi phạm pháp luật, đồi trụy, phản động hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Người dùng không được can thiệp vào hệ thống máy chủ hoặc phá hoại hoạt động của trang web.